Avís legal

L'ús de la Seu electrònica implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal:


Drets de consulta de la Seu electrònica

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda a la Seu, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.


Integritat, veracitat i actualització de continguts

La Diputació de Barcelona assumeix la responsabilitat de mantenir la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis als que es pugui accedir des de la seva Seu electrònica.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la Seu electrònica, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo per tal de garantir la qualitat de la informació transmesa als usuaris/àries de la mateixa.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta Seu electrònica no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La Diputació de Barcelona no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.


Peticions, queixes i suggeriments

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels usuaris un tràmit específic per a la presentació de peticions, queixes i suggeriments accessible des de l'apartat d'Atenció a l'usuari.


Gestió de les aplicacions i serveis tecnològics

La Diputació de Barcelona supervisarà i realitzarà el manteniment de la Seu electrònica per tal de garantir l'accessibilitat i la usabilitat d'acord amb les normes establertes al respecte, garantint el principi de neutralitat tecnològica, i facilitant l'ús generalitzat de la Seu per part dels ciutadans, tal i com prescriu l'article 10.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La Diputació de Barcelona realitzarà un manteniment correctiu de les aplicacions incloses dins de la Seu electrònica, així com disposa d'un procediment intern per actuacions planificades i/o aturades del servei per causes sobrevingudes.

La Diputació de Barcelona informarà de les actuacions planificades i/o aturades sobrevingudes que provoquin les interrupcions en el funcionament ordinari de la Seu i dels serveis.


Protecció de dades personals

La Diputació de Barcelona donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. Per qualsevol dubte o aclariment, l'usuari podrà formular una consulta mitjançant el formulari de contacte accessible des de l'apartat d'Atenció a l'usuari.

Les comunicacions que faci l'usuari de la Seu que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i la Diputació. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

L'usuari de la Seu dóna el seu consentiment i, per tant, autoritza a la Diputació de Barcelona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de la Seu, els tràmits i els serveis sol·licitats, així com donar resposta a les peticions, queixes o suggeriments rebudes, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la Seu que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant de qualsevol de les oficines de Registre o el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona.

La informació relativa als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades contingudes en els fitxers de dades personals de la Diputació de Barcelona és accessible des de l'apartat de Drets ARCO del Portal de Tràmits de la Ciutadania.


Dades sobre menors o incapacitats

Aquest web no té com a objecte la prestació de serveis a menors d'edat ni la captació de les seves dades.

Si un usuari es troba legalment incapacitat en virtut de resolució judicial que obligui a comptar amb el consentiment dels seus tutors legals per al tractament de la seva informació personal, aquest fet s'haurà de posar en coneixement i caldrà aportar-hi l'autorització escaient.


Seguretat de les comunicacions

La Diputació de Barcelona adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant la Seu electrònica, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. La Diputació de Barcelona no garanteix que la Seu electrònica i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.


Politica de cookies

Aquest portal web fan ús de utilitza galetes (Cookies), arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari, per a ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per el correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com per la recollida d'estadístiques.

Per la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP la Diputació de Barcelona té activada l'opció "Anonymize IP" que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers , quines polítiques de privacitat son alienes a les de la Diputació de Barcelona. A l'accedir a aquells llocs vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. A cada navegador l'operativa es diferent, la funció d'"Ajut" li mostrarà com fer-ho.

Podeu consultar les condicions de privacitat en els enllaços següents:

• Condicions de privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

• Condicions de les cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/

• Condicions de privacitat de Twitter: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

• Condicions de privacitat de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

• Condicions de les cookies de Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies

• Condicions de les cookies de Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

• Condicions de privacitat de Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

• Condicions de cookies de Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

• Condicions de privacitat d'Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació podeu rebutjar-ne el seu ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.

Propietat intel·lectual

Aquesta Seu electrònica i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Diputació. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

DIBA és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de la Diputació. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en la Seu o sobre els quals se n'hi doni informació.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts de la Seu Electrònica sense sol·licitar autorització.


Normativa aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquesta Seu electrònica es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària de la Seu, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.