Calendari i hora oficial

Dies inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals en els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona (Article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Any 2024

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Hora oficial

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona se sincronitza amb el Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Meteorologia. Per procedir a la seva comprovació es pot accedir a l'adreça Internet http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/