Calendari i hora oficial

Calendari de dies inhàbils

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Hora oficial de la Seu

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la Seu Electrònica és la única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona correspon a la facilitada pel Real Observatorio de la Armada, organisme dependent del Ministeri de Defensa que té com a missió principal el manteniment de la unitat bàsica de temps. Per procedir a la seva comprovació es pot accedir a l'adreça Internet http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/