Calendari i hora oficial

Calendari de dies inhàbils

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Hora oficial de la Seu

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la Seu Electrònica és la única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona correspon a la facilitada pel Real Observatorio de la Armada, organisme dependent del Ministeri de Defensa que té com a missió principal el manteniment de la unitat bàsica de temps. Per procedir a la seva comprovació es pot accedir a l'adreça Internet http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/