Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
T. 934 022 240

Consultes, queixes i suggeriments

Pagaments de drets d'examen en línia

La Diputació de Barcelona us facilita el pagament en línia dels drets d'examen dels processos selectius per a la provisió de places de funcionaris/àries.

Per a poder fer el pagament cal que tingueu en compte els aspectes següents:

Entitats col·laboradores

Les entitats col·laboradores de la Diputació de Barcelona que permeten fer el pagament en línia, amb targeta bancària o amb càrrec al compte, són CaixaBank i BBVA, que disposen d'espais web segurs.


BBVA

Procés de pagament

Des d'aquesta mateixa pàgina podeu accedir als terminals de pagament en línia de l'entitat col·laboradora. Un cop hi accediu, heu de triar si voleu pagar amb targeta bancària o, si teniu un compte en alguna d'aquestes entitats, preferiu carregar l'import al vostre compte corrent.

Haureu d'emplenar els camps següents: entitat emissora, referència, identificació i import (que trobareu en el document d'informació per a fer el pagament de taxes).

Un cop fet el pagament, cal que n'imprimiu el comprovant, que serà el justificant de pagament.