Requisits tecnològics: Preguntes freqüents

No es poden veure els certificats

Si apareix la barra blava carregant els certificats i no els carrega, pot ser un problema de:

  • Navegador: Amb el Google Chrome i el Mozilla Firefox ha deixat de funcionar.
  • Bloqueig de popups: És necessari revisar que a la barra superior del navegador no hi aparegui cap avís de continguts bloquejats.
  • Màquina de Java: És recomanable tenir instal·lada la última versió.
Si amb això no es soluciona, es pot provar en altres estacions de treball.


No es poden adjuntar documents

Si no es poden adjuntar documents, pot ser problema de:

  • Grandària dels fitxers: Hi ha una limitació de 15 Mb com a màxim.
  • Format dels fitxers: Els formats acceptats només són doc, PDF, odt.
  • Tipus de document: S'ha d'indicar al desplegable que surt al costat.
  • Validacions: Pot haver alguna validació no solucionada. Això fa que no deixi afegir documents. Exemple: E-mail incorrecte.


No es pot signar amb el NIF seleccionat

Quan es fa un tràmit amb certificat digital, es valida que el NIF introduït a la part de dades personals coincideixi amb el NIF del certificat. Si no coincideixen es mostra un avís i no es deixa continuar. Si el certificat no té un NIF associat no es podrà fer servir.


Amb qui puc contactar en cas de requerir suport informàtic

Podeu contactar trucant al número de telèfon 900 101 934.