Espai dedicat a la difusió d'informació i tramitació electrònica que s'ofereix a les entitats públiques, amb garantia de veracitat, integritat i actualització.

El servei de notificació us permet consultar els actes i les resolucions administratives de les que sou part interessada.

El perfil de contractant us ofereix informació actualitzada de les licitacions que promou la Diputació de Barcelona.

Des del Tauler d'Anuncis podeu consultar la publicació electrònica dels actes i comunicacions oficials de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant aquest servei podeu consultar la informació relativa a les sessions del Ple i de la Junta de Govern.

Podeu consultar tota la informació de caràcter econòmic i financer publicada de la Diputació de Barcelona des d'aquest espai.

Teniu accessible des d'aquest espai la informació institucional relativa a l'acció de la Diputació de Barcelona.

En aquest espai podeu consultar l'estratègia de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Des d'aquest espai podeu accedir a la informació institucional relativa a la protecció de dades de caràcter personal.