Execució del pressupost 2009

Informes d'execució trimestral

                            Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

Pdf 69 kb

Segon trimestre

Pdf 69 kb

Tercer trimestre

Pdf 73 kb

Quart trimestre

Pdf 69 kb

Anuncis oficials

  • Modificacions de crèdits del pressupost  BOPB