Liquidació del pressupost 2014

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions. Es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Liquidació del pressupost

Pdf 4.641 kb

Informe intervenció

Pdf 8.090 kb

Informe estabilitat

Pdf 8.090 kb

Resolució d'aplicació del superàvit de l'exercici

Pdf 2.898 kb

Informe d'inversions sostenibles

Pdf 163 kb

Indicadors pressupostaris

Pdf 131 kb