Liquidació del pressupost 2015

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions. Es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Liquidació del pressupost

Pdf 1.450 kb

Informe intervenció

Pdf 1.186 kb

Informe estabilitat

Pdf 1.195 kb

Informe d'inversions sostenibles

Pdf 113 kb

Indicadors pressupostaris

Pdf 131 kb