Execució del pressupost 2016

Fitxer Mida del fitxer

1/2016. Modificació de crèdit

Pdf 445 kb

2/2016. Modificació de crèdit

Pdf 1.131 kb

3/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 2.216 kb

4/2016. Modificació de crèdit

Pdf 437 kb

5/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 19.454 kb

6/2016. Modificació de crèdit

Pdf 391 kb

7/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 2.210 kb

8/2016. Modificació de crèdit

Pdf 427 kb

9/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 2.579 kb

10/2016. Modificació de crèdit

Pdf 408 kb

11/2016. Modificació de crèdit

Pdf 1.587 kb

12/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 3.695 kb

13/2016. Modificació de crèdit

Pdf 446 kb

14/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 3.293 kb

15/2016. Modificació de crèdit

Pdf 487 kb

16/2016. Modificació de crèdit 1

Pdf 5.547 kb

17/2016. Modificació de crèdit

Pdf 517 kb

18/2016. Modificació de crèdit

Pdf 431 kb

( 1 Inclou l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 i del Pla d'inversions 2016.)


Informes d'execució trimestral

                                                Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

Pdf 66 kb

Segon trimestre

Pdf 66 kb

Tercer trimestre

Pdf 66 kb

Anuncis oficials

  • Modificacions de crèdits del pressupost  BOPB