Execució del pressupost 2017

Fitxer Mida del fitxer

1/2017. Modificació de crèdit

Pdf 388 kb

2/2017. Modificació de crèdit

Pdf 1.386 kb

3/2017. Modificació de crèdit 1

Pdf 5.288 kb

4/2017. Modificació de crèdit

Pdf 446 kb

5/2017. Modificació de crèdit 1

Pdf 5.363 kb

6/2017. Modificació de crèdit

Pdf 410 kb

7/2017. Modificació de crèdit 1

Pdf 6.625 kb

8/2017. Modificació de crèdit 1

Pdf 8.858 kb

9/2017. Modificació de crèdit

Pdf 399 kb

10/2017. Modificació de crèdit1

Pdf 8.856 kb

11/2017. Modificació de crèdit

Pdf 457 kb

12/2017. Modificació de crèdit 1

Pdf 8.396 kb

13/2017. Modificació de crèdit

Pdf 345 kb

14/2017. Modificació de crèdit

Pdf 313 kb

( 1 Inclou l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 i del Pla d'inversions 2017.)


Informes d'execució trimestral

                                                Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

Pdf 66 kb

Segon trimestre

Pdf 70 kb

Tercer trimestre

Pdf 69 kb

Anuncis oficials

  • Modificacions de crèdits del pressupost  BOPB