Liquidació del pressupost 2018

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions. Es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Decret d'aprovació de la liquidació 2018

Pdf 18.384 kb

Decret d'aprovació de la liquidació 2018 - Correcció d'errades

Pdf 2.052 kb

Informe de la intervenció 2018

Pdf 142 kb

Informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària i compliment de la regla de la despesa

Pdf 163 kb

Informe de les inversions financerament sostenibles

Pdf 155 kb

Memòria de la liquidació Diputació de Barcelona 2018

Pdf 8.284 kb

Indicadors pressupostaris

Pdf 88 kb

Complementàriament a la liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona són accessibles la liquidació dels pressupostos del sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.