Liquidació del pressupost 2020

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions. Es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Decret d'aprovació de la liquidació 2020

Pdf 217 kb

Informe de la intervenció 2020

Pdf 324 kb

Informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària i compliment de la regla de la despesa

Pdf 302 kb

Dossier de la liquidació Diputació de Barcelona 2020

Pdf 12.892 kb

Indicadors pressupostaris

Pdf 88 kb

Complementàriament a la liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona són accessibles la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms dependents de la Diputació de Barcelona.