Liquidació del pressupost 2021

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions. Es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Decret d'aprovació de la liquidació 2021

Pdf 2.721 kb

Informe de la intervenció 2021

Pdf 220 kb

Informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària i compliment de la regla de la despesa

Pdf 305 kb

Dossier de la liquidació Diputació de Barcelona 2021

Pdf 13.282 kb

Indicadors pressupostaris

xlsx 10 kb

Complementàriament a la liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona són accessibles la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms dependents de la Diputació de Barcelona.