Estat de situació de la tresoreria i endeutament 2022

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.


Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament

                                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 191 kb

Febrer

Pdf 207 kb

Març

Pdf 208 kb

Abril

Pdf 208 kb

Maig

Pdf 208 kb

Juny

Pdf 208 kb

Juliol

Pdf 209 kb

Agost

Pdf 211 kb

Setembre

Pdf 201 kb

Octubre

Pdf 189 kb

Novembre

Pdf 186 kb

Desembre

Pdf 1.485 kb