Comptes Generals del sector públic dependent de la Diputació de Barcelona

Els comptes generals del sector públic dependent s'elaboren a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. En aquest cas, també s'acompanyen d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.

Fitxer Mida del fitxer

Compte General

Pdf [Volum XII]

Pdf [Volum XIII]

Pdf [Volum XIV]

Pdf [Volum XV]

Pdf [Volum XVI]

Pdf [Volum XVII]

Pdf [Volum XVIII]

Pdf [Volum XIX]

Pdf [Volum XX]

Pdf [Volum XXI]

Pdf [Volum XXII]

Pdf [Volum XXIII]

Pdf [Volum XXIV]

Pdf [Volum XXV]

7.904 kb

5.099 kb

3.885 kb

3.501 kb

4.080 kb

3.688 kb

14.058 kb

13.709 kb

3.011 kb

2.763 kb

13.897 kb

92 kb

97 kb

448 kb