Execució del pressupost 2019


Modificacions de crèdit

Fitxer Mida del fitxer

1/2019. Modificació de crèdit

Pdf 621 kb

2/2019. Modificació de crèdit

Pdf 325 kb

( 1 Inclou l'actualització del Pla d'inversions 2019)


Anuncis oficials

  • Modificacions de crèdits del pressupost  BOPB