Pressupostos del sector públic dependent de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, en el marc de les obligacions legals que li són d'aplicació, fa difusió de la informació econòmico-financera del seu sector públic dependent.


Organismes autònoms i XAL

                                                Fitxer Mida del fitxer

Institut del Teatre

Pdf 4.664 kb

Organisme Gestió Tributària

Pdf 7.634 kb

Patronat d´Apostes

Pdf 1.842 kb

XAL

Pdf 1.170 kb