Subvencions i ajuts per als ens locals

En compliment de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, es dóna publicitat a la relació de les subvencions concedides als governs locals i altres entitats, diferenciant les menors de 3.000 € i les majors o iguals a 3.000 € i es realitza la publicació cada trimestre.


Any 2009

Primer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 143 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

BOPB
Segon trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 4.736 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

BOPB
Tercer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 471 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

BOPB
Quart trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 471 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

BOPB