Subvencions i ajuts per als ens locals

En compliment de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, es dóna publicitat a la relació de les subvencions concedides als governs locals i altres entitats, diferenciant les menors de 3.000 € i les majors o iguals a 3.000 € i es realitza la publicació cada trimestre.


Any 2014

Primer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 355 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 191 kb
Segon trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 2.976 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 283 kb

Ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

Pdf 1.258 kb
Tercer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 1.967 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 313 kb
Quart trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 1.573 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 477 kb