Subvencions i ajuts per a les persones i les entitats

Any 2015

La Diputació de Barcelona en l´exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local.

En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes persones i entitats en el transcurs del present exercici. A la segona es relacionen els imports que han justificat, tant per subvencions concedides enguany, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.


Anuncis oficials


En compliment de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, es dóna publicitat a la relació de les subvencions concedides als governs locals i altres entitats, diferenciant les menors de 3.000 € i les majors o iguals a 3.000 € i es realitza la publicació cada trimestre.

Primer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 2.486 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 2.486 kb
Segon trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 4.736 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 4.736 kb
Tercer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 471 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 169 kb
Quart trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 939 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 463 kb