Subvencions i ajuts per als ens locals

Any 2015

El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s´articula mitjançant la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals".

En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes entitats en el transcurs del present exercici. A la segona es relacionen els imports justificats, tant per subvencions concedides enguany, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.


Anuncis oficials


En compliment de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, es dóna publicitat a la relació de les subvencions concedides als governs locals i altres entitats, diferenciant les menors de 3.000 € i les majors o iguals a 3.000 € i es realitza la publicació cada trimestre.

Primer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 2.486 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 2.486 kb
Segon trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 4.736 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 4.736 kb
Tercer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 471 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 169 kb
Quart trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 939 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 463 kb