Subvencions i ajuts planificats

El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona s´elabora d´acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Al pla, es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Fitxer Mida del fitxer

2016

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 16/2016)

Pdf 5.547 kb

2016

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 14/2016)

Pdf 3.293 kb

2016

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 12/2016)

Pdf 3.695 kb

2016

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 9/2016)

Pdf 2.579 kb

2016

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 3/2016)

Pdf 2.216 kb

2016

Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts

Pdf 935 kb

Anuncis oficials

  • Publicacions de les bases reguladores de les subvencions promogudes per la Diputació de Barcelona  BOPB