Subvencions i ajuts planificats

El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona s´elabora d´acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Al pla, es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Fitxer Mida del fitxer

2017

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 12/2017)

Pdf 8.396 kb

2017

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 10/2017)

Pdf 8.856 kb

2017

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 8/2017)

Pdf 8.058 kb

2017

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 7/2017)

Pdf 6.625 kb

2017

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 5/2017)

Pdf 5.363 kb

2017

Modificació del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Modificació de crèdit 3/2017)

Pdf 5.288 kb

2017

Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts

Pdf 2.475 kb

Anuncis oficials

  • Publicacions de les bases reguladores de les subvencions promogudes per la Diputació de Barcelona  BOPB