Subvencions i ajuts planificats

El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona s´elabora d´acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Al pla, es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Fitxer Mida del fitxer

2021

Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts

Pdf 408 kb

Modificacions de crèdit

Fitxer Mida del fitxer

3/2021. Modificació de crèdit

Pdf 382 kb

5/2021. Modificació de crèdit

Pdf 366 kb

7/2021. Modificació de crèdit

Pdf 331 kb

10/2021. Modificació de crèdit

Pdf 342 kb

12/2021. Modificació de crèdit

Pdf 349 kb

14/2021. Modificació de crèdit

Pdf 440 kb

16/2021. Modificació de crèdit

Pdf 289 kb

Anuncis oficials

  • Publicacions de les bases reguladores de les subvencions promogudes per la Diputació de Barcelona  BOPB