Subvencions i ajuts planificats

El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona s´elabora d´acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Al pla, es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Fitxer Mida del fitxer

2022

Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts

Pdf 1.483 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovat Ple de maig 26-05-2022)

Pdf
xlsx
220 kb
44 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovat Ple de juny 30-06-2022)

Pdf
xlsx
240 kb
44 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovat Ple de juliol 28-07-2022)

Pdf
xlsx
240 kb
44 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovat Ple de setembre 29-09-2022)

Pdf
xlsx
245 kb
45 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovats Plens d'octubre (27-10-2022) i novembre (25-11-2022))

Pdf
xlsx
262 kb
46 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovat Ple de desembre 22-12-2022)

Pdf
xlsx
259 kb
46 kb

Anuncis oficials

  • Publicacions de les bases reguladores de les subvencions promogudes per la Diputació de Barcelona  BOPB