Subvencions i ajuts concedits als ens locals

Any 2021

El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s´articula mitjançant la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals".

En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes entitats en el transcurs del present exercici. A la segona es relacionen els imports justificats, tant per subvencions concedides enguany, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.


Anuncis oficials

  • Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança General de Subvencions  Pdf   [249 kb]