Subvencions i ajuts planificats

El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona s´elabora d´acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Al pla, es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Fitxer Mida del fitxer

2023

Pla estratègic de subvencions

Pdf 1.415 kb

Anuncis oficials

  • Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2023 Pdf   [494 kb]