Subvencions i ajuts planificats

El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona s´elabora d´acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Al pla, es posen de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Fitxer Mida del fitxer

2022

Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts

Pdf 1.483 kb

2022

Actualització del Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts (Aprovat Ple de maig 26-05-2022)

Pdf 220 kb

Anuncis oficials

  • Publicacions de les bases reguladores de les subvencions promogudes per la Diputació de Barcelona  BOPB