Seu Electrònica

La Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona és l'espai virtual que posa a disposició dels ens locals, la ciutadania, entitats i empreses, i proveïdors per accedir a la informació, els tràmits i els serveis electrònics de la Diputació de Barcelona.

L'adreça de la Seu Electrònica és https://seuelectronica.diba.cat/

Titularitat

L'òrgan titular de la Seu Electrònica és la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Decret de creació de la Seu electrònica [en format .pdf, 172kB]

Certificats de Seu Electrònica

 1. Certificats de Seu Electrònica
  Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 2. Certificat de servidor d'aplicacions vinculades a la Seu
  Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d'aplicacions de la Diputació de Barcelona vinculades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 3. Certificat de servidor del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
  Certificat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d'aplicacions de la Diputació de Barcelona vinculat al servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 4. Certificat d'Aplicacions del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
  Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit de realitzar la signatura individual dels anuncis publicats a l'edició del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, pel que no requereix la intervenció de cap operador, equival a un tampó de l'ens o departament.

Els certificats són validables mitjançant les eines següents: