Política de Signatura Electrònica i Actuacions Administratives Automatitzades

La Diputació de Barcelona té definits els criteris per a la identificació i autenticació electrònica en les relacions electròniques amb els interessats/des en un procediment administratiu així com pels processos de generació, validació i conservació de les signatures a la pròpia corporació.

L'històric de versions està disponible des del següent enllaç