Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 15003/19 MM/imInici expedient expropiació forçosa per procediment urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora del pont d'accés al Parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu.17-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 15019/19 MM/imInici expedient expropiació forçosa per procediment urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Rotonda d'accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars de la Selva.17-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 14718/19 MM/im Convocatòria aixecament Acta Prèvia a l'ocupació expedient expropiació forçosa procediment urgència dels béns i drets necessaris execució obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de Quatre Camins i el polígon industrial l'Avellanet. TM. Seva 17-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 14997/19 MM/imInici expedient expropiació forçosa per procediment urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui. 17-01-2020
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària INVASU 3864 FERRESCANUNCI d'informació pública sobre l' Addenda al conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per a la cessió d'ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca 4-6, de data 22 de maig de 2015, per ampliació de termini de cessió d'ús establert i autorització d'obres a l'esmentada finca. 13-01-2020
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària INV. 3898 FERRESCANUNCI d'informació pública sobre la Concessió demanial dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar a favor de l¿Ajuntament de Canet de Mar.10-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 2019/19782INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte d'operacions d'aplec i desmuntatge de la teulada del cobert sud oest de La Mata. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Mura (Bages) 12-12-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar