Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D9732/19 MM/imConvocatòria per a l'aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora parada de bus. Ctra. B-142 pk 8+830. TM . Sentmenat 12-11-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D9714/19 MM/im Convocatòria per a l'aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu d'Ampliació del pont sobre el torrent de Folgueroles a la carretera de Folgueroles a Vilanova de Sau 12-11-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D9722/19 MM/imConvocatòria per a l'aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora dels accessos a l'Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars de la Selva 12-11-2019
Ser. Mercat de Treball cl ext. 61111Publicació al BOPB de l'actualització del Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa OTL i del seu model d'adhesió11-11-2019
D11736/19 MM/imINICIAR expedient expropiació forçosa procediment d¿urgència, dels béns i drets afectats per a execució obres del Projecte constructiu Millora de la seguretat viària drenatge longitudinal i obres complementàries a la carretera BV-1468, del pk 6+320 al 12+220. TM Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern. 30-10-2019
D12030/19 MM/imMODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu Millora dels accessos a l¿Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars de la Selva 30-10-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar