Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D5955/19 MM/imConvocatòria aixecament Actes d'ocupació expedient d'expropiació forçosa procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució Projecte constructiu Millora dels revolts a la carretera C-1415c, del PK 1+680 al 1+950, TM. Argentona09-09-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. BOPB 12/08/2019Anunci Projecte de reparació dels danys provocats per les pluges extraordinàries de la tardor de 2018 a diferents camins de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, dividit en 16 lots02-09-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar