Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D9722/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora dels accessos a l'Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars de la Selva.01-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D9729/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Ampliació de secció i obres complementàries a la carretera BV-1229, del pk 2+000 al 3+125. TM. Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí.01-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D9732/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora parada de bus. Ctra. B-142 pk 8+830. TM . Sentmenat.01-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D9723/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-5114 entre la zona de restaurants i l'accés al camí de Sant Guillem. TM Campins.01-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D9714/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu d'Ampliació del pont sobre el torrent de Folgueroles a la carretera de Folgueroles a Vilanova de Sau.01-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D10185/19 MM/imInici de l'expedient d'ocupació temporal per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l''execució de les obres del Projecte constructiu de Itinerari de vianants a la ctra. 2002 des del vial de servei del Canal de la Dreta fins el camí dels Cavallers. TT.MM Sant Vicenç dels Horts-Santa Coloma de Cervelló.01-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. D 9768/19 MM/imModificació relació de bens i drets afectats per les obres del projecte constructiu Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk 0+000 al 1+100. TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès 26-09-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar