Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Servei Mercat de TreballANUNCI d'aprovació de l'actualització del Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa de serveis locals d'ocupació (Xarxa Xaloc) i del model d'adhesió a la Xarxa08-07-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 7895/19 MM/imMODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu Millora de les interseccions entre la BP-1101 i la C-37z; i entre la BP-1101 i la BV-1123. TM Sant Salvador de Guardiola25-06-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar