Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea de Territori i Sostenibilitat D2364/19Convocatòria Actes ocupació exp. expropiació forçosa procediment urgència béns i drets necessaris execució Projecte Millora de les interseccions entre la BP-1101 i la C-37z i entre la BP-1101 i la BV-1123.Sant Salvador de Guardiola24-04-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Dir. Serveis SecretariaAprovació definitiva de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.17-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D167/19 GF/mbRESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ I DESESTIMACIONS, DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DE L'OFICINA D?HABITATGE, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L¿ANY 2019.16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D166/19 GF/mbRESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS I DESISTIMENTS DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DE L'OFICINA D'ACTIVITATS, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L¿ANY 2019.16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D168/19 GF/mbRESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS, DESISTIMENTS I LLISTA D¿ESPERA DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DEL SERVEI D'URBANISME, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L¿ANY 2019.16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 3967/19 GF/mbAprovació del Pla de Seguretat Viària 2019, d¿aplicació a la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. Exp. núm. 2019/1204 16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 2092/19Convocatòria per a l'aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència projecte constructiu Millora de les condicions geomètriques, drenatge longitudinal i obres complementàries BV-5106, del PK 8+100 al 10+360. TM Argentona 15-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D4449/19 MM/imMODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu Millora de les interseccions entre la BP-1101 i la C-37z; i entre la BP-1101 i la BV-1123. TM Sant Salvador de Guardiola 11-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D4464/19 MM/imINICIAR l'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment d'urgència, dels béns i drets afectats per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre d¿Oristà. PK 2+080 al 3+000. TM d'Oristà. 11-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 3551/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora de revolts a la carretera BV-2135 del pk. 0+000 al pk. 2+929. TM Capellades i TM La Torre de Claramunt02-04-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar