Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D6399/20 MM/imMODIFICAR titularitat finca 12, 14 i 18 de la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu Millora de la seguretat viària drenatge longitudinal i obres complementàries a la carretera BV-1468, del pk 6+320 al 12+220. TM Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern 10-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D3204/20 MM/imConvocatòria aixecament de Acta ocupació de la finca 22 i Acta ocupació complementària de la finca 19 en relació a expedient expropiació forçosa per procediment urgència dels béns i drets necessaris execució de les obres Projecte constructiu Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk 0+000 al 1+100. TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès 10-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 6423 MM/imConvocatòria aixecament Actes ocupació en relació expedient expropiació forçosa per procediment urgència dels béns i drets necessaris execució de les obres del Projecte Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui, 10-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 6423/20 MM/imMODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui06-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 14718/19 MM/imConvocatòria aixecament Actes d¿ocupació exp. expropiació forçosa procediment d¿urgència dels béns i drets obres del Projecte Itinerari de vianants a la ctra BV-5303 entre el nus de Quatre Camins i el polígon industrial l'Avellanet. Seva 06-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 15016/19 MM/imConvocatòria aixecament Actes d¿ocupació exp. expropiació forçosa procediment urgència dels béns i drets necessaris obres Projecte Rotonda d¿accés a la urbanització Niàgara Parc a la ctra BV-5122, pk 4+200.TM.Tordera i Fogars de la Selva. 06-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals D 968/20 MM/imConvocatòria Actes d¿ocupació exp. expropiació forçosa procediment urgència dels béns i drets necessaris obres del Projecte Millora de la mobilitat a l¿entrada a Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l¿estació de Renfe. Granollers 06-07-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar