Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària ANUNCI TAULER d'informació pública sobre l'Acord del Ple núm. 229/2021, de 23 de desembre de 2021, que aprova inicialment la concessió demanial d'edificis i espais a favor de la Universitat de Barcelona i del conveni regulador de les condicions generals d'ús, amb efectes d'1 de març de 2022.24-12-2021

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar