Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 2685/19 MM/imInici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk 0+000 al 1+100. TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès.15-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 2857/19Inici de l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Rectificació i Millora de revolts a la BP-4653. TT.MM. Perafita i Sant Agustí de Lluçanès. 15-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Àrea de PresidènciaRatificació inicial de la modificació dels estatus del Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)06-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 2364/19 MM/imINICIAR l'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment d'urgència, dels béns i drets afectats per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora de les interseccions entre la BP-1101 i la C-37z; i entre la BP-1101 i la BV-1123. TM Sant Salvador de Guardiola 06-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 2092/19 MM/imMODIFICACIÓ relació de béns i drets expedient expropiació forçosa procediment d'urgència execució obres Projecte constructiu Millora de les condicions geomètriques drenatge longitudinal i obres complementàries de la ctra BV-5106 PK 8+100 al 10+360. Argentona04-03-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar