Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Of. Tèc. Prev. Mun. Inc. For. i DesSobre la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, aprovada inicialment per la Junta Virtual de l'ens en sessió de data 6 de maig de 202003-09-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar