Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Secretaria Secretaria GeneralSobre l'aprovació inicial del Reglament del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la derogació del Reglament actualment vigent, i sotmetre l'expedient al tràmit d¿informació pública (Exp. núm. 2020/14525)04-11-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar