Contractació Pública

Informació pública sobre el dia que es celebraran les adjudicacions, anul·lacions, suspensions i diferents incidències que puguin haver en el transcurs de la licitació.

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Contractació 10/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència15-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 18/03/2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat12-03-2019
Ser. Contractació 09/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència08-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 11/03/2019Modificació de l'ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat07-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 11/03/2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat06-03-2019
Ser. Contractació 08/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència01-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 04/03/2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat27-02-2019
Ser. Contractació 07/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència22-02-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 18/02/2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat13-02-2019
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 201911-12-2018
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 201801-09-2017

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar