Contractació Pública

Informació pública sobre el dia que es celebraran les adjudicacions, anul·lacions, suspensions i diferents incidències que puguin haver en el transcurs de la licitació.

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Contractació 32/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 25 de setembre de 2019.19-09-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. 16/09/19Orde del dia de la Mesa de Contractació de Territori17-09-2019
Ser. Contractació 31/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 18 de setembre de 2019.13-09-2019
Ser. Contractació 30/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 12 de setembre de 2019.06-09-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. 10/09/19Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea d'infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals04-09-2019
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 201911-12-2018

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar