Contractació Pública

Informació pública sobre el dia que es celebraran les adjudicacions, anul·lacions, suspensions i diferents incidències que puguin haver en el transcurs de la licitació.

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Contractació 41/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 20 de novembre de 2019.15-11-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 14/11/19Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori de 19 de novembre de 201914-11-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 12/11/19Modificació Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori de 14 de novembre de 201912-11-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 11/11/19Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori 14 de novembre de 201911-11-2019
Ser. Contractació 40/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 13 de novembre de 2019.07-11-2019
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 202004-11-2019
Ser. Contractació 39/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 6 de novembre de 2019.31-10-2019
30/10/19Ordre del dia de la Mesa de contractació de Territori 5 de novembre de 201930-10-2019
Ser. Contractació 38/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 30 d'octubre de 2019.25-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. 24/10/19Ordre del dia de la mesa de Territori de 29 d'octubre de 201924-10-2019
Ser. Contractació 37/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació extraordinària de Serveis Interns i Sector Públic de data 23 d'octubre de 2019.22-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. 17/10/19Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori 22/10/1917-10-2019
Àrea Infr., Mob., Urb., Hab. i Esp. Nat. 17/10/19Ordre del dia de la Mesa de Territori de 17/10/1911-10-2019
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 201911-12-2018

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar