Contractació Pública

Informació pública sobre el dia que es celebraran les adjudicacions, anul·lacions, suspensions i diferents incidències que puguin haver en el transcurs de la licitació.

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea de Territori i Sostenibilitat Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat03-07-2019
Ser. Contractació 26/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència de data 5 de juliol de 2019.03-07-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 01/07/2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat27-06-2019
Ser. Contractació 25/2019Ordre del Dia de la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència de data 1 de juliol de 2019.27-06-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 21/06/2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat20-06-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 21.06.2019Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat18-06-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 17/06/19Ordre del dia de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat12-06-2019
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 201911-12-2018

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar