Contractació Pública

Informació pública sobre el dia que es celebraran les adjudicacions, anul·lacions, suspensions i diferents incidències que puguin haver en el transcurs de la licitació.

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Contractació 4/2020Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 29 de gener de 2020.24-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 3/2020Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori de 28 de gener de 202023-01-2020
Ser. Contractació 3/2020Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 22 de gener de 2020.17-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 21/01/20Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori de 21 de gener de 202016-01-2020
Ser. Contractació 2/2020Ordre del Dia de la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic de data 15 de gener de 2020.10-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 14/01/20Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori del dia 14 de gener de 202023-12-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 17/012/19Ordre del dia de la Mesa de Contractació de Territori de data 17 de desembre de 201912-12-2019
Ser. Contractació Aprovació de la reserva social de contractació per a l'exercici 202004-11-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar