Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el detall del pressupost de 2023 a l'adreça https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/es/PT_Land_Inicial.asp (copieu i enganxeu l'enllaç al navegador)

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Programació MBF 49141ANUNCI d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 15/2023 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023 i actualització del Pla d'inversions.03-10-2023
Ser. Programació MBF 49141ANUNCI d'aprovació de la modificació de crèdit 14/2023 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023 vinculats a projectes finançats amb fons europeus en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència sotmesa al règim especial establert en el RD Llei 36/2020, de 30 de desembre.03-10-2023

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar