Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el detall del pressupost de 2022 a l'adreça https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/es/PT_Land_Inicial.asp (copieu i enganxeu l'enllaç al navegador)

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Programació 22346ANUNCI d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 13/2022 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2022 i actualització del Pla estratègic de subvencions i del Pla d'inversions.04-07-2022

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar