Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Serv. ProgramacióAnunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 03/2019 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 201905-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Serv. ProgramacióAnunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 01/2019 del pressupost del Patronat d'Apostes de l'exercici 201905-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Serv. ProgramacióAnunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 03/2019 del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 201905-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Serv. ProgramacióAnunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 02/2019 del pressupost de l'Institut del Teatre de l'exercici 201905-03-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar