Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el detall del pressupost de 2021 a l'adreça https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/es/PT_Land_Inicial.asp (copieu i enganxeu l'enllaç al navegador)

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Programació JLEB 22346ANUNCI aprovació inicial de la modificació de crèdit 10/2021 del pressupost general de la Diputació de Barcelona exercici 2021 i actualització del Pla estratègic.01-06-2021

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar