Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Serv. de ProgramacióAnunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2019 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 201930-04-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar