Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el detall del pressupost de 2023 a l'adreça https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/es/PT_Land_Inicial.asp (copieu i enganxeu l'enllaç al navegador)

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ser. Programació MBF 49141ANUNCI d'aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2023.25-11-2022

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar