Pressupostos

Informació pública dels pressupostos de la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el detall del pressupost de 2024 a l'adreça https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/es/PT_Land_Inicial.asp (copieu i enganxeu l'enllaç al navegador)

No hi ha anuncis vigents dins aquesta categoria

< Tornar