Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 573/2020 MM/asResolució d'al·legacions, modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació definitiva del Projecte constructiu Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d¿obres de fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM. Dosrius, i de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres.18-11-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 572/2020 MM/llc/asAprovació inicial del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre Torredenuça i El Pla de Rubió. TM Rubió, i de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres.18-11-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 571/2020 MM/llc/asAprovació inicial del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins al PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de Sant Pau d'Ordal. TM Subirats, i de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres.18-11-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 570/2020 mm/asAprovació inicial del Projecte constructiu modificat Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483. TM Bigues i Riells, i de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres.18-11-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 29_10_2020Aprovació inicial Projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor03-11-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar