Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea de Territori i Sostenibilitat D5636/19 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Millora dels accessos a l'Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars de la Selva17-07-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D / 8456/19 MM/im APROVAR inicialment el Projecte constructiu Millora de la seguretat viària drenatge longitudinal i obres complementàries a la carretera BV-1468, del pk 6+320 al 12+220. TM Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern 15-07-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència de Serveis de TurismeANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS DEL RECURS TÈCNIC: "REDACCIÓ DE PROJECTES DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA INCLOSOS A LA XARXA DE MOBILITAT" DE L'OFICINA TÈCNICA DE TURISME, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L'ANY 201912-07-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència Serveis de TurismeANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS DEL RECURS TÈCNIC: "PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TURÍSTICA" DE L'OFICINA TÈCNICA DE TURISME, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L'ANY 201912-07-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència de Serveis de TurismeANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS DEL RECURS TÈCNIC: "REDACCIÓ DE PROJECTES SINGULARS DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA" DE L'OFICINA TÈCNICA DE TURISME, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L'ANY 201912-07-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència de Serveis de TurismeANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS I DESISTIMENTS DEL RECURS MATERIAL: "EXECUCIÓ PROJECTES DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA INCLOSOS EN LA XARXA DE MOBILITAT DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA" DE L'OFICINA TÈCNICA DE TURISME, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L'ANY 201912-07-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat Anunci de l'aprovació de l'inici del procediment per a la modificació del projecte d'eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, pk 2+220. TM Gelida03-07-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 7841/19 MM/imResolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la ctra. 2002 des del vial de servei del Canal de la Dreta fins el camí dels Cavallers. TT.MM Sant Vicenç dels Horts-Santa Coloma de Cervelló, i de la relació de béns i drets afectats per les obres.19-06-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 7429/19 MM/imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu Reordenació de la cruïlla de la travessera BV-1212 i el carrer Salvador Badia. TM Vacarisses07-06-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D4228/19 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Millora parada de bus. Ctra. B-142 pk 8+830. TM . Sentmenat 06-06-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Subdir. EdificacióProjecte de substitució de coberta i adequació de l'edifici 26 al Recinte de l'Escola Industrial (P18EI2172)06-06-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar