Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals Acord JG 6/2020 MM/imAprovació definitiva Projecte constructiu Millora de la mobilitat a l'entrada a Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l'estació de Renfe. TM Granollers, i de la relació de bens i drets 17-01-2020
Subdir. Edificacio P19VR2198Anunci sobre informació pública del "Projecte de consolidació estructural del Centre de Conservació de Carreteres de Berga" (P19VR2198) (exp. 2018/17922)16-01-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 2019/19781INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte de cobertura i paraments portants del cos central de la masia de La Vall. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Mura (Bages) 12-12-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals Exp. 2019/19765Projecte de construcció d¿un filtre vegetal a la sobreeixida de la depuradora del càmping de Fontmartina10-12-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals Acord 468/19 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de Quatre Camins i el polígon industrial l'Avellanet. TM. Seva 10-12-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals Acord 467/19 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Rotonda d¿accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars de la Selva10-12-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals Acord 464/19 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui 10-12-2019
Àrea Infraestructures i Espais Naturals Acord 466/19 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Millora del pont d¿accés al Parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu. 10-12-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar