Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 9_07_2020ANUNCI sobre INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor 14-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals A 313/20 AJG MM/imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d¿obres de fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM. Dosrius, i la relació de béns i drets afectats.14-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals A 314/20 AJG MM/imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu Millora de tram de la carretera BV-4316 de Santa Eulàlia de Riuprimer des del pk 0+780 al 2+850. TM. Vic, i la relació de béns i drets afectats14-07-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 276/20 MM/imAprovació inicial del Projecte constructiu Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera, i de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres.29-06-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 275/20 MM/imAprovació inicial del Projecte constructiu Millora de secció, ampliació obres de drenatge i obres complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. TT.MM. Manlleu i Masies de Roda, i de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres.29-06-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 181/20 MM/imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-4317 entre l¿Av. del Benestar i el carrer Nou. TM. Santa Eulàlia de Riuprimer, i la relació de béns i drets afectats per a l'execució de les obres. 04-06-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar