Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea de Territori i Sostenibilitat D2590/19 MM/im Resol. al·legacions, modifc. relació bens i drets i Aprovació definitiva del Projecte constructiu Ampliació de secció i obres complementàries a la carretera BV-1229, del pk 2+000 al 3+125. TM Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí 15-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència Serveis d'Espais NaturalsProjecte d'actuacions d'aprofitament de les aigües pluvials i d'optimització del sistema de reg als camps de la finca de Can Rubí14-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència Serveis d'Espais NaturalsProjecte de treballs de millora forestal a la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona14-03-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència Serveis d'Espais NaturalsProjecte de modificació i condicionament de l'itinerari el Sot de l'Infern i del GR-5 entre el Pla de la Pomera i la Plana del Coll14-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 2594/19 MM /imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu d'Ampliació del pont sobre el torrent de Folgueroles a la carretera de Folgueroles a Vilanova de Sau 12-03-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 1332/18 MM/imAprovació definitiva del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre d¿Oristà. PK 2+080 al 3+000. TM d¿Oristà, i de la relació de béns i drets afectats per les obres.15-02-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D14340/18 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk 0+000 al 1+100. TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès 14-02-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D14339/18 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Plataforma única a la carretera BV-1245 entre el PKi 0+200 i el PKf 0+280. TM Castellterçol. 14-02-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar