Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 2022/13872ANUNCI sobre INFORMACIÓ PÚBLICA del "Projecte de construcció d'un pas d'aigua en l'encreuament del Sot de l'Infern amb el Camí de Fontmartina" (Exp. 2022/13872).16-06-2022
Subdir. Edificacio 2018/0003473Anunci d'aprovació definitiva del "Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet" (P16MD1844)07-06-2022
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJD354/22 MM/gdAnunci Tauler aprovació inicial Sant Boi de Lluçanès Exp.2020-007227-05-2022
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 2021/23295ANUNCI sobre aprovació DEFINITIVA del "Projecte constructiu i d'urbanització de la Via Blava de l'Anoia. Fase 1" (Exp. 2021/23295) 13-05-2022
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 2022/7740ANUNCI sobre INFORMACIÓ PÚBLICA del "Projecte de reforma interior de la seu del personal del Parc Natural del Montseny amb espai de taller de manteniment i espais per emmagatzematge d'equipament, vehicles i maquinaria" (Exp. 2022/7740)12-05-2022
Subdir. Edificacio 2021/0017227Anunci d'aprovació definitiva del "Projecte executiu de substitució de coberta i adequació funcional de la nau de la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat situada a Calldetenes" (P21VR2465), exp. 2021/001722709-05-2022

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar