Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 424/20APROVACIO inicial Projecte bàsic i executiu de restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant Cugat del Vallès18-09-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 314/2020 MM/imAprovació DEFINITIVA del Projecte constructiu Millora de tram de la carretera BV-4316 de Santa Eulàlia de Riuprimer des del pk 0+780 al 2+850. TM. Vic18-09-2020
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Gerència de Serveis d¿InfraestructuAprovació definitiva del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona07-08-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar