Projectes d'obres

Informació pública sobre projectes d'obres impulsats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Subdir. Edificacio P19VR2198Anunci aprovació definitiva del "Projecte de consolidació estructural del Centre de Conservació de Carreteres de Berga" (P19VR2198)20-03-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals 2019/20390 AJGAprovació inicial Projecte de reparació i millora de la pista de la Plana Novella a Begues. Parc Natural del Garraf 05-03-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 102/20 MM/imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu Millora de la seguretat viària (TCA) a la BV-1604 (Av. Catalunya) entre el PK 0+550 i el PK 2+100. TM Parets del Vallès 02-03-2020
Àrea Infraestructures i Espais Naturals AJG 103/20 MM/imAPROVAR inicialment el Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre la urbanització de Can Bosquerons de Dalt i el nucli urbà de Montornès del Vallès. TM. Montornès del Vallès, i la relació de bens i drets.02-03-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar