Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-14/24 responsable de programes d'inversió climàtica - Gerència de Serveis de Medi Ambient 28-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-09/24 tècnic/a de gestió de polítiques socials - nivell 2 - Gerència de Serveis Socials27-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació definitiva d'aspirants admesos i exclosos Oficial/a paleta (S-22/23)27-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 153CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 153CMO/2227-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 117CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 117CMO/2227-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 158CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 158CMO/2227-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 17CMO/22Plantilla qüestionari 17CMO/22 de Tècnic/a superior dret - tècnic/a en dret local27-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 59CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 59CMO/2224-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 154CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 154CO/2224-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 108CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 108CMO/2224-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria tribunal M-16/23 agent tributari/ària (16 llocs) Serveis Territorials - Adjunt a Gerència - Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària 24-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria tribunal M-15/23 agent tributari/ària (5 llocs) -Direccions de Serveis dels Serveis Centrals - Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària 24-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria tribunal M-02/24 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Educació24-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans 2024/0006962Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla. Ple de 25 d'abril de 202423-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 157CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 157CMO/2223-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 142CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 142CMO/2223-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria i normes específiques prova teoricopràctica Oficial/a paleta ( S-22/23)23-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria del tribunal de provisió E-08/24 cap de la Subsecció Direcció Parc Natural del Montseny - Gerència de Serveis d'Espais Naturals23-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 20CO/22 Plantilla qüestionari 20CO/22 Tècnic/a superior dret - tècnic/a en cooperació local 22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 132CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 132CMO/2222-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 16CMO/22 Plantilla qüestionari 16CMO/22 Tècnic/a superior en economia - economista22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 13CMO/22Plantiilla qüestionari 13CMO/22 Tècnic/a superior d¿informació - redactor/a22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 37CMO/22 Plantilla qüestionari 37CMO/22 Tècnic/a superior - tècnic/a de programes europeus i solidaritat 22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 32CO/22 Plantilla qüestionari 32CO/22 Tècnic/a superior - tècnic/a superior informàtica en l'àmbit de la gestió tributària22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 26CMO/22 Plantilla qüestionari Convocatòria 26CMO/22 Tècnic/a superior en educació - professor/a d¿ensenyament no formal en l¿àmbit d¿art i creació 22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 11CMO/22 Plantilla qüestionari 11CMO/22 Tècnic/a superior en medicina ¿ metge/essa - medicina general 22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 80CMO/22 Plantilla qüestionari 80CMO/22 Tècnic/a mitjà/ana d'educació - professor/a d'ensenyament no formal en l'àmbit de tecnologies22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 38CMO/22Plantilla qüestionari 38CMO/22 Tècnic/a superior ¿ tècnic/a de programes de promoció econòmica i ocupació 22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 21CMO/22Plantilla qüestionari 21CMO/22 Tècnic/a superior en documentació - tècnic/a en documentació 22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 41CM/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 41CM/2222-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria del tribunal de provisió E-55/23 cap de la Secció de Gestió - Gerència de Serveis d'Educació22-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió L-06/24 gerent/a de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat - Àrea d'Infraestructures i Territori21-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió E-64/23 cap de la Unitat del Sector de Conservació de Vilafranca - Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat21-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 116CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 116CMO/2221-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 91CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 91CMO/2221-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 74CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 74CMO/2221-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 136CMO/22Rectificació error material en la llista definitiva d'aspirants proposats 136CMO/22 de Auxiliar administratiu/iva - auxiliar administratiu/iva21-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 96CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 96CMO/2221-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 61CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 61CO/2217-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 61CO/22Publicació resultats proves català 61CO/2217-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHANUNCI sobre la convocatòria de provisió PD-01/24 CCCB mitjançant relació funcionarial o relació laboral especial d'alta direcció, del lloc de treball de directiu/iva professional de Director/a general del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i l'encomanda de la seva gestió a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona 17-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHPublicació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos M-02/24 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Educació 17-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-13/24 cap de la Secció de Pressupostos i Control de Gestió - Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 17-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-12/24 cap de la Unitat d'Educació Ambiental - Gerència de Serveis d'Espais Naturals17-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Tècnic/a superior recursos humans (S-02/24)16-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Oficial/a jardiner/a (Convocatòria S-26/23)16-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació definitiva d'aspirants admesos i exclosos Enginyer/a de caminis, canals i ports (S-20/23)16-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria del tribunal de provisió M-19/23 tècnic/a superior gestió i recaptació - ORGT16-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria E-61/23 cap de la Unitat de Recursos Humans i Suport Administratiu - Gerència de Serveis de Cultura 16-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional d'admesos i exclosos PD-02/24 director/a general - Organisme Autònom Institut del Teatre16-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans MCF-36702Publicació de l'Anunci del DOGC relatiu a moviments del personal eventual maig 202416-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans MCF-36702Publicació de l'Anunci del BOPB relatiu a moviments del personal eventual abril 2024 16-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 102CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 102CO/2215-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 60CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 60CO/2215-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Plantilla qüestionari 08CMO/22 de Tècnic/a superior en ciències - tècnic/a en l'àmbit de la gestió del medi ambient 15-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Plantilla qüestionari 02CMO/22 T.S. Arquitectura-enginyeria-enginyer/a de camins, canals i ports15-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Plantilla qüestionari 01CMO/22 Tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - arquitecte/a15-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria de tribunal E-37/23 cap de grup de suport - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística14-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 17CMO/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 17CMO/2214-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria i normes específiques prova teoricopràctica Enginyer/a caminis, canals i ports (S-20/23)14-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria L-25/23 tresorer/a delegat/ada - Tresoreria (Àrea de Serveis Generals i Transició Digital)14-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Direcció dels Serveis de RHConvocatòria S-04/24 de selecció de personal (Tècnic/a superior en informàtica)14-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 98CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 98CMO/2214-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 135CMO/22Publicar tauler llista definitiva nomenament 135CMO/2214-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 144CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 144CMO/2214-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans MCF-36702Publicació de l'Anunci del BOPB relatiu a moviments del personal eventual abril 202414-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans MCF-36702Publicació de l'Anunci del DOGC relatiu a moviments del personal eventual abril 202414-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-28/23 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 - Direcció dels Serveis de Recursos Humans 14-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-04/24 auxiliar de suport - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística13-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 65CMO/22Publicar relació de personal que integra la borsa de treball 65CMO/2210-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHDeclarar deserta la convocatòria E-68/23 director/a biblioteca 1, Biblioteca Sant Fruitós de Bages - Gerència de Serveis de Biblioteques 10-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria del tribunal de provisió E-67/23 Director/a biblioteca 2 - Gerència de Serveis de Biblioteques10-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 52CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 52CMO/2210-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 124CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 124CMO/2210-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 124CMO/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 124CMO/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 68CM/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 68CM/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 17CMO/22Publicar relació de personal que integra la borsa de treball 17CMO/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 97CMO/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 97CMO/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 04CM/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 04CM/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 69CM/22Publicar relació de personal que integra la borsa de treball 69CM/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 72CMO/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 72CMO/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 45CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 45CMO/2209-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 143CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 143CMO/2208-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocar la provisió E-19/24 cap de la Unitat de Gestió Ambiental Local - Gerència de Serveis de Medi Ambient08-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocar la provisió M-05/24 tècnic/a auxiliar de disseny gràfic - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 08-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 123CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 123CMO/2207-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 51CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 51CMO/2207-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 102CO/22Publicació resultats proves català 102CO/2207-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 130CM/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 130CM/2207-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 117CMO/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 117CMO/2207-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de convocatòria E-48/23 gestor/a tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària07-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques (Convocatòria S-24/23)07-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Oficial/a pintor/a (Convocatòria S-23/23)07-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Oficial/a fuster/a (Convocatòria S-25/23)07-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Oficial/a paleta (Convocatòria S-22/23)07-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Oficial/a instal·lacions (Convocatòria S-21/23)07-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió E-57/23 cap de grup d'instal·lacions - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística07-05-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local Aprovació del Protocol General per l¿adhesió a l¿Espai 5.12 de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, així com el model de sol·licitud d¿adhesió (Exp. núm. 2024/0007002)07-05-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local Aprovació de la modificació del Protocol General per l'adhesió a la xarxaCORH o Espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona07-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 50CMO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 50CMO/2207-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova teoricopràctica i resolució de la convocatòria S-08_23 - Tècnic/a gestió publicacions 06-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova de català i resolució convocatòria: S-07/23 Oficial/a manteniment forestal06-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova català i resolució de la convocatòria S-06/23 GUARDA FORESTAL06-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 102CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 102CO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 58CMO/22Publicar tauler llista definitiva nomenament 58CMO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 133CM/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 133CM/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 59CMO/22Publicar tauler llista definitiva nomenament 59CMO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 54CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 54CO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 143CMO/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 143CMO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 48CO/22Convocatòria prova fase concurs oposició procés selectiu 48CO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 54CO/22Publicació resultats proves català 54CO/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 39CM/22Publicar tauler Decret Nomenament Carrera 39CM/2206-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 32CO/22Publicació resultats proves català 32CO/2206-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCPublicació de les bases de la convocatòria B-01/24 Oficina Tècnica de Turisme per a l'atorgament de dues beques de col·laboració.06-05-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova català i resolució de la convocatòria S-11/23 - TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN CONSUM.06-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHDeclarar deserta la convocatòria M-03/24 auxiliar de suport - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística02-05-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 82CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 82CMO/22 de Tècnic/a mitjà/ana informàtica - tècnic/a informàtica30-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCPlantilla qüestionari S-13/23 Enginyer/a tècnic/a en geoinformació i geomàtica26-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 20CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 20CO/22 Tècnic/a superior dret - tècnic/a en cooperació local26-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 37CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 37CMO/22 de tècnic/a superior - tècnic/a de programes europeus i solidaritat26-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 154CO/22Actualització Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 154CO/22 d'Oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques-oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques26-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 26CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 26CMO/22 de Tècnic/a superior en educació - professor/a d'ensenyament no formal en l'àmbit d'art i creació26-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCRelació provisional aspirants admesos i exclosos i nomenament òrgan seleccionador Enginyer/a de camins, canals i ports (S-20/23)24-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 13CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 13CMO/22 de Tècnic/a superior d'informació - redactor/a24-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 65CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 65CMO/22 - Tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - enginyer/a tècnic/a industrial24-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 117CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 117CMO/22 de Tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar biblioteconomia- conductor/a bibliobús24-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 02CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 02CMO/22 de Tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - enginyer/a de camins, canals i ports24-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 16CMO/22Actualització Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 16CMO/22 de Tècnic/a superior en economia - economista24-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 154CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 154CO/22 d'Oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques-oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques23-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 11CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 11CMO/22 de Tècnic/a superior en medicina - metge/essa-medicina general23-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 14CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 14CO/22 de Tècnic/a superior d'informació - tècnic/a en imatge i comunicació INTE23-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 72CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 72CMO/22 Tècnic/a mitjà/ana en sanitat - infermer/a23-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 143CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 143MO/22 d'Oficial/a de manteniment d'instal·lacions - oficial/a instal·lacions23-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 116CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 116CMO/22 de Tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar operador/a fotogramètric23-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova teoricopràctica i convocatòria prova català Oficial/a manteniment forestal (S-07/23)22-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 100CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 100CO/22 de Tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a mitjà/ana de gestió acadèmica22-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 128CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 128CO/22 de Tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar en l'àmbit de la gestió d'espais escènics22-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova teoricopràctica i convocatòria prova català (Convocatòria S-11/23) TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN CONSUM22-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCS-08/23 - Tècnic/a gestió de publicacions - Plantilla qüestionari22-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova teoricopràctica i convocatòria prova català (Convocatòria S-06/23) GUARDA FORESTAL19-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 80CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 80CMO/22 de Tècnic/a mitjà/ana d'educació - professor/a d'ensenyament no formal en l'àmbit de tecnologies18-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 38CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 38CMO/22 Tècnic/a superior - tècnic/a de programes de promoció econòmica i ocupació18-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-11_20 TM gestió - Proposta nomenament17-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-11_20 - TM gestió - Resultats fase oposició, concurs i global procés selectiu17-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-02_19 Auxiliar administratiu - Proposta nomenament17-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-02_19 Auxiliar administratiu - Resultats concurs i global procés selectiu17-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova teoricopràctica i resolució convocatòria S-15/23 Tècnic/a Superior Educació17-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria i normes específiques prova teoricopràctica S-34/20 DELINEANT17-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocatòria del tribunal de provisió E-54/23 cap de la Unitat de Gestió Immobiliària - Àrea de Serveis Generals i Transició Digital16-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 09CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 09CMO/22 de Tècnic/a superior - tècnic/a en l'àmbit del medi ambient16-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 145CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 145CO/22 de Oficial de serveis - oficial/a d'instal·lacions16-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 157CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 157CMO/22 d'Oficial/a telefonista - oficial/a telefonista-recepcionista16-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 08CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 08CMO/22 de Tècnic/a superior en ciències - tècnic/a en l'àmbit de la gestió del medi ambient15-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 159CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 159CMO/22 de Subaltern/a - auxiliar de suport15-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 122CO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 122CO/22 de Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar multimèdia15-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 01CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 01CMO/22 de Tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - arquitecte/a15-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans Convocatòria 16CMO/22Anunci convocatòria i criteris prova teòrico-pràctica 16CMO/22 de Tècnic/a superior en economia - economista15-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCPlantilla rectificada qüestionari S-07/23 Oficial/a manteniment forestal15-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCPlantilla rectificada definitiva qüestionari S-06/23 Guarda forestal15-04-2024
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHDiligència de rectificació de l'error material de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de provisió del lloc de treball de directiu/iva professional de Director/a Gerent/a del Consorci del Patrimoni de Sitges09-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCS-14.23 - Auxiliar de protocol_PI_Resultats finals 08-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCS-08.23 - Convocatòria i normes específiques proves selectives presencials T Gestió publicacions04-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria i normes específiques prova teoricopràctica S-13/23 Eng. Tèc. Geoinformació i geomàtica03-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCS-12/23 TS Arxivística - Resultats prova de català i resolució convocatòria03-04-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-03/24 de selecció de personal (Tècnic/a mitjà/ana bibliologia)25-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-08_20 - TS recursos humans_Resultats finals22-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-08_20 TS recursos humans_Proposta nomenament22-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-10_19 TM-organització, gestió i inspecció tributària_Proposta nomenament22-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-07_20 - TS gestió tributària - Resultats concurs i global procés selectiu22-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-07_20 TS gestió tributària_Proposta nomenament22-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCP-10_19 TM_Org., gestió i insp. tributària_Resultats finals22-03-2024
Ser. Secretaria Ger. Serv. Assist. Gov. LocalBorsa supramunicipal de personal temporal (2024) en la categoria de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA destinada als Ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques Municipals08-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCBOPB_Nomenaments funcionaris pràctiques08-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCBOPB_Nomenaments funcionaris carrera08-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació MJRG ext. 20645Plantilla qüestionari S-07/23 Oficial/a Manteniment Forestal 08-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCResultats prova català i castellà i resolució de la convocatòria (Convocatòria S-20/20 ARQUEÒLEG/ÒLOGA)08-03-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-01/24 DE SELECCIÓ DE PERSONAL (Tècnic/a superior dret-Especialista en dret urbanístic i del medi- àmbit específic d'expropiacions)16-02-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-02/24 de selecció de personal (Tècnic superior recursos humans)16-02-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació MJRG ext. 20645S-12/23 Convocatòria i normes especifiques prova teoricopràctica Tècnic/a Superior Arxivística06-02-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-28/23 de selecció de personal (Oficial/a especial cuiner/a)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-27/23 de selecció de personal (Oficial/a conductor/a serveis logístics)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-26/23 de selecció de personal (Oficial/a jardiner/a)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-25/23 de selecció de personal (Oficial/a fuster/a)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-24/23 de selecció de personal (Oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-23/23 de selecció de personal (Oficial/a pintor/a)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCConvocatòria S-22/23 de selecció de personal (Oficial paleta)04-01-2024
Of. Accés i Gestió de la Contractació OAGCDecret convocatòria S-21/23 Oficial/a instal·lacions04-01-2024

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar