Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al DOGC de nomenament com a personal eventual d'assessorament especial de la Diputació de Barcelona d'una empleada18-09-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al BOPB de nomenament com a personal eventual d'assessorament especial de la Diputació de Barcelona d'una empleada18-09-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al BOPB de 2 nomenaments i 1 cessament de personal eventual de la Diputació de Barcelona17-09-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al DOGC de 2 nomenaments i 1 cessament de personal eventual de la Diputació de Barcelona17-09-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar