Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió M-18/21 tècnic/a de dinamització agrària - Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari15-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAnunci nomenament convocatòria PD-02/21 Gerent/a de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT)15-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-25/21 secretari/ària presidència - nivell 1 - Direcció del Gabinet de la Presidència13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-28/21 secretari/ària directiu/iva - Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-24/21 secretari/ària presidència - nivell 1 - Àrea de Presidència13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-23/21 secretari/ària presidència - nivell 1 - Àrea de Presidència13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació anunci BOPB cessament i nomenament personal eventual 13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-27/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 - Grup polític Junts per Catalunya - JUNTS 13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-14/21 cap de la Unitat de Formació i Suport dels Mòduls de Gestió d'Actius i Passius - Intervenció General 13-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació anunci DOGC cessament i nomenament personal eventual08-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació anunci BOPB cessament i nomenament personal eventual08-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació anunci BOPB nomenament personal eventual08-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació anunci DOGC nomenament personal eventual08-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de canvi de Torn T-05/21 tècnic/a mitjà/ana infermeria - Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir07-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de canvi de torn T-03/21 tècnic/a auxiliar d'atenció a la dependència - Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir07-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta la convocatòria M-15/21 tècnic/a gestió de programes europeus i solidaritat - nivell 2 - Direcció de Relacions Internacionals 07-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió L-04/21 cap del Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius05-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans Direcció dels Servei de Recursos RHAnunci d'aprovació Inicial de la modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona. Ple 30.09.2021 05-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria E-05/21 encarregat/ada de jardineria recinte Mundet - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística04-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-17/21 responsable en processos de provisió - Direcció dels Serveis de Recursos Humans04-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-52/21 auxiliar administratiu/iva - Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals01-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-56/21 tècnic/a superior en dret especialista dret urbanístic i del medi - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 01-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-57/21 arquitecte/a - Gerència de Serveis de Medi Ambient 01-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-53/21 tècnic/a de gestió en cultura - nivell 2 - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 01-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-49/21 arquitecte/a - Gerència de Serveis d'Educació 01-10-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria M-04/21 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis de Biblioteques30-09-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria deserta M-46/21 tècnic/a de gestió de polítiques socials - nivell 2 - Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania28-09-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de canvi de torn T-04/21 operari/ària de serveis - neteja - Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir22-09-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió L-21/21 secretari/ària presidència - nivell 1- Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 17-09-2021

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar