Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans Direcció des Serveis de RHAprovació inicial de la modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona07-07-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació DOGC 2 nomenaments com a personal eventual03-07-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPPublicació BOPB 2 nomenaments com a personal eventual03-07-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar