Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovació de la llista provisional admesos i exclosos M-17/21 tècnic/a gestió de programes europeus i solidaritat - nivell 2 - Direcció de Relacions Internacionals 04-05-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovació de la llista provisional admesos i exclosos M-15/21 tècnic/a gestió de programes europeus i solidaritat - nivell 2 - Direcció de Relacions Internacionals 04-05-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci BOPB 3 nomenaments, 3 cessaments i 1 deixar sense efecte nomenament personal eventual03-05-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci DOGC 3 nomenaments, 3 cessaments i 1 deixar sense efecte nomenament personal eventual03-05-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans Direcció dels Serveis de RHAnunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple de 25 de març de 202128-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovació de la llista provisional admesos i exclosos L-10/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 - Gerència de Serveis de Comerç 27-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovació de la llista provisional admesos i exclosos L-09/21 secretari/ària alt càrrec - Gerència de l'Institut del Teatre 27-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovació de la llista provisional admesos i exclosos M-09/21 guarda forestal - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 26-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci BOBP 2 nomenaments i 1 cessament de personal eventual26-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci DOGC 2 nomenaments i 1 cessament de personal eventual26-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria de provisió M-22/21 tècnic/a auxiliar de seguretat - Gabinet de Prevenció i Seguretat 21-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria de provisió M-23/21 administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 21-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria de provisió M-21/21 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 21-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria de la provisió M-19/21 tècnic/a de gestió de recursos humans - Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local21-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria de provisió M-11/21 tècnic/a mitjà/ana de gestió - Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar21-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria de provisió M-20/21 tècnic/a mitjà/ana de gestió - Direcció del Gabinet de la Presidència 21-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de canvi de torn T-01/21 operari/ària de serveis - àmbit neteja - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística20-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de canvi de torn T-02/21 Tècnic/a mitjà/ana infermeria - Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir20-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-07/21 cap de la Subsecció de Provisió - Direcció dels Serveis de Recursos Humans 16-04-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria E-01/21 responsable de Recollida de Mostres d'Aigua - Gerència de Serveis de Medi Ambient12-04-2021

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar