Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-36/21 tècnic/a assessor/a en matèria de planificació i gestió transversal - Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat20-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-74/21 oficial/a especial obres públiques - Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat19-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Publicació anunci BOPB cessament personal eventual amb efecte 17 desembre 202118-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Publicació anunci DOGC cessament personal eventual amb efecte 17 desembre 202118-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-39/21 cap de l'Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació - Gerència de Serveis de Comerç 18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-42/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-34/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria E-20/21 cap de la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària - Gerència de Serveis d'Esports 18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-40/21 cap de l'Oficina d'Activitats Esportives - Gerència de Serveis d'Esports 18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-40/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-26/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària18-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria M-45/21 auxiliar administratiu/iva - Gabinet d'Innovació Digital17-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Anunci BOPB nomenament eventual i modificació nomenament eventual amb efecte 27 desembre 202117-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Anunci DOGC nomenament eventual i modificació nomenament eventual amb efecte 27 desembre 202117-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Anunci BOPB nomenament eventual amb efecte 13 desembre 2021, empl. 2382317-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Anunci DOGC nomenament eventual amb efecte 13 desembre 2021, empl. 2382317-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-59/21 administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic11-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-54/21 administratiu/iva - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística11-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Anunci publicació DOGC dos cessaments, una modificació i dos cessaments personal eventual11-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Anunci publicació BOPB dos cessaments, una modificació i dos nomenaments personal eventual11-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-63/21 administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans JMCAnunci deixar sense efecte dedicació parcial diputat TARIN des'2110-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-37/21 secretari/ària delegat/ada - nivell 1 - Direcció de Serveis de Secretaries Delegades10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-42/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 - Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-72/21 tècnic/a de gestió de polítiques socials - nivell 2 - Gerència de Serveis Socials10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-26/21 responsable de suport operatiu de gestió documental i arxiu - Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-27/21 cap de la Unitat de Centre d'Estudis del Mar - Gerència de Serveis de Medi Ambient10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-45/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 - Àrea Infraestructures i Espais Naturals10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-44/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 - Subdirecció d'Edificació 10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-43/21 cap del Servei d'Equipaments i Espai Públic - Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-73/21 tècnic/a auxiliar de padró - Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 10-01-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria M-51/21 auxiliar administratiu/iva - Direcció de Serveis de Planificació Econòmica23-12-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria E-06/21 cap de la Unitat de Suport i Gestió Econòmica a Premsa i Comunicació - Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General23-12-2021

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar