Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria L-14/21 secretari/ària directiu/iva - Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local23-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria L-16/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 - Àrea d'Educació, Esports i Joventut23-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió L-01/21 director/a dels Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius - Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial22-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria L-02/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 - Àrea d'Educació, Esports i Joventut21-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci DOGC variacions personal eventual21-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci BOPB variacions personal eventual21-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió M-17/21 tècnic/a gestió de programes europeus i solidaritat - nivell 2 - Direcció de Relacions Internacionals 20-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-09/21 tècnic/a assessor/a en control intern en l'àmbit dels ingressos - Intervenció General 20-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió E-24/20 cap de Secció de Suport a la Contractació - Servei Jurídico-Administratiu 20-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria M-09/21 guarda forestal - Gerència de Serveis d'Espais Naturals16-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans JMCAnunci BOPB deixar s/efecte dedicació exclusiva diputat Fàbrega jul'2116-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria L-07/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 - Àrea de Cultura15-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió L-15/21 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 (Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns) 13-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovació de la llista provisional admesos i exclosos M-43/21 tècnic/a mitjà/ana de gestió - Direcció de Serveis de Planificació Econòmica13-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria L-03/21 cap del Servei d'Agenda 2030 i Participació - Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local13-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria deserta M-24/21 enginyer/a tècnic/a industrial - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística09-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocatòria deserta M-21/21 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Espais Naturals09-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci DOGC cessament personal eventual06-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci DOGC nomenament i cessament personal eventual06-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci BOPB cessament com a personal eventual06-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci BOPB nomenament i cessament personal eventual06-07-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria L-17/21 secretari/ària presidència - nivell 3 - Àrea de Presidència30-06-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria E-07/21 cap de la Subsecció de Provisió - Direcció dels Serveis de Recursos Humans30-06-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria M-11/21 tècnic/a mitjà/ana de gestió - Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar28-06-2021
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió M-07/21 tècnic/a gestió en contractació - nivell 2 - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 28-06-2021

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar