Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans A-22/2020 - MRMRetribucions personal eventual, efectes 1.1.202001-04-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans A- 23/2020 - MRMRetribucions personal electe, efectes 1.1.2001-04-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al DOGC de nomenament eventual a Tània Corrons Mellado30-03-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al BOPB nomenament personal eventual a Tània Corrons Mellado30-03-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al BOPB 4 nomenaments com a personal eventual i 1 modificació20-03-2020
Dir. Serveis de Recursos Humans UAPAnunci al DOGC 4 nomenaments com a personal eventual i 1 modificació20-03-2020

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar