Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans 2022/0011685Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona. Ple de 26 de maig de 202227-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió E-12/22 encarregat/ada manteniment forestal - Gerència de Serveis d'Espais Naturals23-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-26/22 director/a de programa d'integració de la transversalitat i la perspectiva de gènere - Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç23-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-15/22 secretari/ària directiu/iva - Gerència de Serveis de Turisme 23-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-13/22 secretari/ària presidència - nivell 2 - Gabinet de Relacions Públiques i Protocol 23-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió L-14/22 secretari/ària presidència - nivell 3 - Àrea de Presidència 23-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-32/22 administratiu/iva - Tresoreria23-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta la convocatòria M-04/22 bibliotecari/ària xarxa - Gerència de Serveis de Biblioteques 22-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-30/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió M-05/22 bibliotecari/ària xarxa adscrit a Director Biblioteca Cap Zona 8 - Vallès Oriental (Gerència de Serveis de Biblioteques)21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-36/21 agent tributari/ària - Organisme Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-38/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-32/21 agent tributari/ària - Organisme Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-41/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-35/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-37/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-31/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-39/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-33/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-27/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-25/21 agent tributari/ària - Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-28/21 agent tributari/ària -Organisme de Gestió Tributària 21-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de canvi de torn T-03/22 tècnic/a auxiliar d'atenció a la dependència - Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir20-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió E-18/22 responsable d'innovació en arxiu i gestió documental - Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General17-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió E-26/21 responsable de suport operatiu de gestió documental i arxiu - Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General17-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-23/22 administratiu/iva - Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social17-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-11/22 secretari/ària alt càrrec - nivell 2 - Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç17-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-25/22 tècnic/a assessor/a en matèria jurídica - Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats16-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-31/22 administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Espais Naturals16-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-17/22 tècnic/a assessor/a comunicació sector públic local Diba - Coordinació General (Àrea de Presidència)16-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-22/22 economista - Direcció de Relacions Internacionals15-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos L-12/22 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 - Direcció de Serveis de Cooperació Local 15-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta la permuta de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú15-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-17/22 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Espais Naturals15-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-14/22 tècnic/a de gestió polítiques socials - nivell 2 - Gerència de Serveis Socials 14-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió E-23/21 cap de la Unitat de Registre de Factures i Documents - Intervenció General10-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Publicació BOPB nomenament eventual 1 de juny 202209-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans AGM - 36702Publicació DOGC nomenament eventual 1 de juny 202209-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-24/22 cap de la Unitat de Registre-oficina d'assistència en matèria de Registres - Secció de Gestió de Registres Documentals i Processos (Secretaria General)09-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-28/22 enginyer/a de camins, canals i ports - Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 08-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-24/22 tècnic/a auxiliar sala de control - oficina tècnica - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 08-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-15/22 cap de la Subsecció Direcció Parc Montnegre-Corredor - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 08-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-29/22 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Educació08-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió E-23/22 responsable de Projectes de Disseny gràfic - Direcció del Gabinet de la Presidència08-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHConvocar la provisió M-30/22 administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Educació08-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució de la convocatòria de provisió E-05/22 director/a biblioteca 2, Biblioteca de Cubelles (Gerència de Serveis de Biblioteques)07-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria L-06/22 secretari/ària directiu/iva - Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 03-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans JMCAnunci BOPB_refosa electes maig 2022_alta VERDAGUER03-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-20/22 oficial/a especial manteniment forestal - Gerència de Serveis d'Espais Naturals03-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria M-15/22 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats03-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHDeclarar deserta convocatòria L-05/22 secretari/ària directiu/iva - Servei de Mercat de Treball03-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió E-10/22 cap de la Unitat de Telefonistes - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística02-06-2022
Dir. Serveis de Recursos Humans SPRHResolució convocatòria de provisió M-13/22 tècnic/a auxiliar audiovisuals (Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic)01-06-2022

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar