Recursos Humans

Informació pública sobre processos de recursos humans de la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió L-03/23 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 adscrit a la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional (Direcció del Gabinet de la Presidència)30-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria CS-01/23 comissionat/ada per a l'Anàlisi d'Assumptes Econòmics Locals - Àrea de Presidència26-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans 2023/00025644Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona. Ple 27.04.202326-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió E-58/22 responsable d'anàlisi i representació de dades - Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius26-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió L-43/21 cap del Servei d'Equipaments i Espai Públic - Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic25-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-06/23 tècnic/a mitjà/ana de gestió - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 23-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-09/23 tècnic/a assessor/a de comunicació i difusió estratègica adscrit a l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut 22-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió L-05/23 gerent/a de Serveis de Comerç - Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç22-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió L-06/23 secretari/ària alt càrrec - nivell 1 - Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General 22-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-16/23 tècnic/a assessor/a en contractació - Servei de Contractació 22-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-02/23 cap de la Secció de l'Escola de la Dona - Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania19-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió L-08/23 tècnic/a assessor/a - Direcció dels Serveis de Recursos Humans18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió E-57/22 encarregat/ada de reproducció gràfica - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió L-10/23 subdirector/a de Planificació i Selecció de Recursos Humans - Direcció dels Serveis de Recursos Humans 18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAnunci nomenament PD-01/23 coordinador en matèria de serveis interns adscrit a l'Àrea de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos M-07/23 guarda forestal - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió E-46/22 responsable plaques fotovoltaiques a l'edificació - Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHDeclarar deserta convocatòria M-08/23 auxiliar administratiu/iva - Gerència de Serveis Socials 18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHDeclarar deserta la convocatòria M-03/23 bibliotecari/ària xarxa - Gerència de Serveis de Biblioteques18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHAprovar la llista provisional admesos i exclosos E-06/23 cap de la Subsecció Direcció Parc del Foix - Gerència de Serveis d'Espais Naturals 18-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocar la provisió E-27/23 tècnic/a assessor/a de memòria democràtica - Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General15-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHConvocar la provisió M-09/23 administratiu/iva - Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local15-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució de la convocatòria de provisió L-09/23 cap de Servei de Salut Pública - Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 12-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió L-07/23 tècnic/a assessor/a - Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 11-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RHANUNCI d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla i l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 11-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans Direcció dels Serveis de RHANUNCI d'aprovació definitiva de la primera modificació de la plantilla, de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 11-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHDeclarar deserta la convocatòria M-04/23 bibliotecari/ària xarxa - Gerència de Serveis de Biblioteques09-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria de provisió L-02/23 cap de l'Oficina d'Equipaments Esportius - Gerència de Serveis d'Esports 09-05-2023
Dir. Serveis de Recursos Humans OPRHResolució convocatòria canvi de torn T-02/23 tècnic/a auxiliar d'atenció a la dependència - Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir04-05-2023

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar