Què podem sol·licitar a la Diputació?
Quina informació podem consultar?


Suport informàtic
    900 101 934

Prem a cadascun dels àmbits per veure les opcions disponibles

Esmena de justificació voluntària

202020205120011843 - Esmena de justificació voluntària
Cultura. Subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona. 2020


Justificació

202020205120011623 - Justificació
Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2020

202020205120011733 - Justificació
Convocatòria de subvencions per a festivals artístics organitzats per entitats sense finalitat de lucre 2020

202020205120011743 - Justificació
Cultura. Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions 2020

202020205120011823 - Justificació
Cultura. Convocatòria de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural. 2020

202020205120011843 - Justificació
Cultura. Subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona. 2020

202020205120012023 - Justificació
Cultura. Convocatòria de subvencions per a programacions artístiques estables dels espais escènics municipals. 2020


Esmena de justificació

202020205120011603 - Esmena de justificació
Convocatòria de subvencions per a orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable. 2020

202020205120011623 - Esmena de justificació
Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2020