Esmena de la justificació corresponent a la subvenció atorgada en el marc del programa BiblioLab de la convocatòria 202020205120011723


Què permet

Esmenar la documentació presentada per a justificar les subvencions atorgades dins la convocatòria de subvencions en el marc del programa BiblioLab per a finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona entre l' 1 de juliol de 2020 i el 31 de juliol de 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre (incloent-hi les universitats) que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació presentada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació requerida a la notificació de requeriment d'esmena.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a esmenar la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.