Justificació de la subvenció en el marc del programa BiblioLab de la convocatòria 202020205120011723

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les despeses corresponents a la subvenció atorgada mitjançant el procediment de concurrència competitiva dins la convocatòria de subvencions en el marc del programa BiblioLab per a finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l'accés, l'aprenentatge i la creació de coneixement a través de l'experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre (incloent-hi les universitats) que hagin resultat beneficiàries d'una subvenció dins la convocatòria 202020205120011723.

Quan es pot presentar

    - Despesa 2020 (executada entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2020): entre l'1 de febrer i l'1 de març de 2021.

    - Despesa 2021 (executada entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2021): entre l'1 d'agost i el 30 de setembre de 2021.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat específic d'aquesta convocatòria i els annexes, que podeu trobar a https://www.diba.cat/en/web/biblioteques/bibliolab/ajuts-a-entitats-2020.

    - Documents que acreditin l'ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l'activitat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.