Cultura. Sol·licitud per participar en el Premi Frederic Roda de teatre de l’edició 2024

Què permet

Presentar la documentació requerida per a la sol·licitud de participació a l’edició 2024 del Premi Frederic Roda de teatre.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques, autores d’obres originals escrites en català, majors de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no de manera conjunta o en col·laboració amb un tercer.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202420245120014963 a https://www.diba.cat/web/cultura/premi-frederic-roda.

Quan es pot demanar

Entre el 15 de maig i el 30 de juny de 2024.

Quina documentació cal aportar

La participació en la present convocatòria, de manera preferent, haurà de tramitar-se electrònicament. Documentació que cal aportar:

  a) Fitxa descriptiva de l’obra degudament emplenada on hi constarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat per signar l’obra, l’extensió de l’obra (nombre de caràcters, inclosos els espais), una sinopsis de l’obra i una relació dels personatges. La fitxa descriptiva de l’obra s’haurà de descarregar i imprimir del lloc web.
  b) Un exemplar del text de l’obra en format pdf.

També es podrà tramitar presencialment al Registre General de la Diputació de Barcelona, o en les oficines de correus. Documentació que cal aportar:

  a) Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat on hi constaran les dades de l’autor aspirant. El model de sol·licitud es podrà descarregar i imprimir del lloc web, o bé es podrà obtenir en paper al Registre General de la Diputació de Barcelona.
  b) Declaració responsable degudament emplenada i signada per l’autor aspirant. La declaració responsable s’haurà de descarregar i imprimir del lloc web.
  c) Fitxa descriptiva de l’obra degudament emplenada i signada on hi constarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat per signar l’obra, l’extensió de l’obra (nombre de caràcters, inclosos els espais), una sinopsis de l’obra i una relació dels personatges. La fitxa descriptiva de l’obra s’haurà de descarregar i imprimir del lloc web.
  d) Un exemplar del text de l’obra imprès a doble cara, en el document haurà de constar el títol i el pseudònim de l’autor/a. No hi podrà constar el nom de l’autor/a. El text de l’obra s’haurà de presentar en sobre tancat. En el sobre ha de figurar el títol de l’obra i el pseudònim.

Com es pot presentar

  1. Electrònicament, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramitsciutadania/

  Accedir al formulari electrònic de sol·licitud de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona amb l’identificador digital de l’autor de l’obra (certificat electrònic o idCAT Mòbil), i emplenar dit formulari amb les dades de l’autor aspirant.
  2. Presencialment, a través del Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre).
  3. Presencialment, a través de l’Oficina de Correus (opció correu certificat administratiu) o a través de qualsevol altre dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Tramitació presencial


Descarrega pdf

Quin cost té

És gratuït.