Sol·licitud per participar en el Premi Frederic Roda de Teatre de l’edició 2022

Què permet

Presentar la documentació requerida per a la sol·licitud de participació en l’edició 2022 del Premi Frederic Roda de Teatre.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques, autores d’obres originals escrites en català, més grans de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no de manera conjunta o en col·laboració amb un tercer.

Quan es pot demanar

Entre el 18 de maig i el 14 de juliol de 2022.

Quina documentació cal aportar

  • El model de sol·licitud signat amb les dades de la persona sol·licitant, que inclou l’annex 1 amb la declaració responsable.
  • El text de l’obra. En el primer full del document ha de constar el títol i el pseudònim de l’autor. No hi pot constar el nom de l’autor.
  • Còpia del DNI o del document identificatiu equivalent (passaport o NIE).

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.