Presentació d’esmena d’errades o omissions en la sol·licitud per participar en el Premi Frederic Roda de teatre de l’edició 2023


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la sol·licitud de participació en l’edició 2023 del Premi Frederic Roda de teatre.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques que han rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud de participació en l’edició 2023 del Premi Frederic Roda de teatre.

Quan es pot presentar

En els deu dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'emplenar el formulari d’esmena i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o a les oficines de correus (enviant-lo per correu certificat administratiu), d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

  • Tramitació electrònica


    Accedeix

  • Presencialment: el formulari d’esmena, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

  • Oficina de correus: el formulari d’esmena, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

  • Formulari de sol·licitud


    Descarrega pdf

Quin cost té

És gratuït.