Acceptació del Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison (2021)

Què permet

Acceptar l’atorgament del Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison corresponent a l’any 2021.

Qui ho pot presentar

La persona beneficiària del Premi.

Quan es pot presentar

En el termini d’un mes a partir de la recepció de l’acord d’atorgament.

Quina documentació cal aportar

No s’ha d’aportar cap documentació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.