Sol·licitud de participació, en règim de concurrència competitiva, a la 23a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2019)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a participar a la 23a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2019).

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 201920195120011143 a https://www.diba.cat/web/incendis/premis.

Qui ho pot demanar

Les agrupacions de defensa forestal i les federacions d'agrupacions de defensa forestal.

Quan es pot demanar

Entre el 13 de juny i el 30 d'agost de 2019.

Quina documentació cal aportar

La documentació que se sol·licita per a les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend Montané és la següent:

 • Memòria en PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 5 fulls i màxima de 25 (el format intern de textos, gràfics i imatges és lliure), que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, títol del projecte, nom de l'ADF o federació d'ADF que ho sol·licita i nom de les ADF, federació d'ADF o altres entitats col·laboradores
  • Antecedents
  • Objectius
  • Descripció del projecte
  • Valoració econòmica
 • Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5, annexes en arxius individuals, en format JPG i resolució mínima de 600 ppp
 • Fitxers de cartografia, si escau
 • Declaració responsable ( Annex 1 i Annex 2 )

La documentació que se sol·licita per a la candidatura del premi Joaquim M. de Castellarnau és la següent:

 • Memòria en format PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 10, que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, nom de la persona, nom de l'ADF
  • Biografia o recull de fets de la persona
  • Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la prevenció d'incendis

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a participar a la 23a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2019).

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.