Sol·licitud de concurrència competitiva a la 24a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2020)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la participació a la 24a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2020).

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011873 a https://www.diba.cat/web/incendis/premis.

Qui ho pot demanar

Les agrupacions de defensa forestal i les federacions d’agrupacions de defensa forestal i persones físiques.

Quan es pot demanar

Entre el 15 de juliol i el 15 de setembre de 2020.

Quina documentació cal aportar

La documentació que se sol·licita per a les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend Montané és la següent:

 • Memòria en PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 5 fulls i màxima de 25 (el format intern de textos, gràfics i imatges és lliure), que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, títol del projecte, nom de l’ADF o federació d’ADF que ho sol·licita i nom de les ADF, federació d’ADF o altres entitats col·laboradores
  • Antecedents
  • Objectius
  • Descripció del projecte
  • Valoració econòmica
 • Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5, annexes en arxius individuals, en format JPG i resolució mínima de 600 ppp
 • Fitxers de cartografia, si escau

La documentació que se sol·licita per a la candidatura del Premi Joaquim M. de Castellarnau és la següent:

 • Memòria en format PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 10, que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, nom de la persona i nom de l’ADF
  • Dades de la persona i de l’ADF
  • Biografia o recull de fets de la persona
  • Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la prevenció d’incendis

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de l'Règim Jurídic i de el Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar a qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes referits en l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.