Presentació del requeriment d’esmenes de la sol·licitud de concurrència competitiva a la 26a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2022)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a l’esmena de la sol·licitud per a la participació a la 26a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2022).

Qui ho pot presentar

Les Agrupacions de Defensa Forestal, federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal o persones físiques que hagin rebut la notificació del requeriment d’esmenar la sol·licitud corresponent.

Quan es pot presentar

Entre el 16 de setembre i el 20 d’octubre de 2022.

Quina documentació cal aportar

La documentació correcta i completa, amb les anomalies resoltes.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de la justificació de la subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.