Seguiment de l'execució de subvencions per a finançar accions de promoció dels drets humans en l'àmbit internacional any 2017


Què permet

Presentar la documentació requerida per a fer el seguiment de l'execució de les subvencions, de la convocatòria 201720175120009443, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar accions de promoció dels drets humans en l'àmbit internacional any 2017.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la subvenció de la convocatòria 201720175120009443.

Quan es pot presentar

Des de la data de recepció de la notificació fins a la finalització de l'execució de les accions.

Quina documentació cal aportar

Els informes trimestrals d'execució disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/convocatoria-entitats-2017 i les peticions de modificació de terminis, d'execució, de pressupost, de justificació o altres.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.