Seguiment de l’execució de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024

Què permet

Presentar la documentació requerida per al seguiment de les subvencions de la convocatòria 202220225120013423 per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024.

Qui ho pot presentar

Les entitats que hagin resultat beneficiàries de la concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres.

Quan es pot presentar

Les entitats que hagin resultat beneficiàries de la concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres.

Quina documentació cal aportar

Els informes trimestrals d'execució, disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament, i les peticions de modificació de terminis, execució, pressupost, justificació o altres.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.