Sol·licitud del Servei Local de Teleassistència

Què permet

Sol·licitar la participació en el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona.

Les bases per a la gestió i desenvolupament del Servei Local de Teleassistència estan disponibles a: https://www.diba.cat/es/web/benestar/teleassistencia-participacio-ajunt

Qui ho pot demanar

Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona de municipis de fins a 300.000 habitants, els consells comarcals, les mancomunitats, els consorcis locals i les entitats municipals descentralitzades.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Quina documentació cal aportar

El formulari de dades tècniques C1-Teleassistencia-21 i la diligència d’aprovació per l’òrgan competent de l’ens local de la seva adhesió al Servei Local de Teleassistència.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de sol·licitud i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit