Sol·licitud de la targeta moneder d'impacte social

Què permet

Sol·licitar la targeta moneder d'impacte social, que dota els serveis socials bàsics d'una nova modalitat de pagament d'ajuts d'alimentació, productes d'higiene, despeses de farmàcia, òptica, material escolar i transport públic.

Qui ho pot demanar

Els ajuntaments de la demarcació de fins a 300.000 habitants, els consells comarcals i les àrees bàsiques supramunicipals de serveis socials.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Quina documentació cal aportar

Cap.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de la sol·licitud i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit