Notificació de liquidació de la taxa dels anuncis (TaxaBOPB)

Què permet

Sol·licitar l'alta al servei, ofert pel Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), que us permet rebre per correu electrònic la notificació de la liquidació de la taxa d'anuncis al cap d'uns minuts de liquidar-la. Aquest servei està disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona

Qui ho pot demanar

Els anunciants del BOPB.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Com es pot demanar

Empleneu el formulari de sol·licitud de notificació de la taxa. Cal que indiqueu l'adreça electrònica en què voleu rebre la notificació de la liquidació i les persones autoritzades a accedir-hi (que han de disposar de certificat electrònic).

Tramitació electrònica (zona anunciants)


Accedeix

Una vegada formalitzada l'alta del servei, rebreu, per cada anunci liquidat, un missatge de correu electrònic amb la notificació de la liquidació.  Aquest missatge conté un enllaç a la liquidació en format electrònic (PDF).

Quin és el termini per a respondre

Es respon immediatament.

Quin cost té

És gratuït.