Portal de tramitació (PMT)

Inici

Usuaris i perfils

Expedients

Contacte


Portal de tramitació (PMT): inici


A l’espai de tràmits i serveis dels ens locals i altres administracions, ubicat a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, els ens locals de la demarcació tenen disponible la informació dels tràmits que poden realitzar en les convocatòries actives per sol·licitar, obtenir i gestionar els recursos que es posen al seu abast.

El Portal de tramitació (PMT) és el canal a través del qual s’efectuen els tràmits electrònics i podeu fer el seguiment dels vostres expedients en les diferents convocatòries de suport. Aquest Portal forma part del conjunt d’aplicacions que la Diputació de Barcelona posa a disposició a través de la Xarxa Telemàtica Provincial. Podeu accedir-hi a través de l’apartat "Accés restringit".

Per entrar a l’accés restringit cal disposar de nom d’usuari i contrasenya. En cas de no disposar-ne, podeu sol·licitar l’alta mitjançant el referent de gestió d’usuaris de la Xarxa Telemàtica Provincial del vostre ajuntament o ens local (referent SVUS).

Una vegada identificats, per accedir al Portal de tramitació heu de seleccionar l’opció ‘PMT – Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions’, al vostre menú d’aplicacions.


Més informació: Manual de tramitació